Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu         
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Mittetulundusühingud » MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Vastavalt Põllumajandusministri 12. juuni 2008.a. määruse nr. 59 “Leader – meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” paragrahvile 13 on loodud Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu registrikood 80269590, asukoht postiaadressiga Saha tee 13, Loo alevik Harjumaa 74201 www.leaderph.eu
Koostöökogu on asutatud Jõelähtme valla, Rae valla ja Viimsi valla omavalitsusüksuste poolt ühiselt nende territooriumil tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste ja ettevõtjatega (23.07.2008.a. seisuga on kokku 23 liiget), et esitada Põllumajandusregistrite ja –Informatsiooni Ametile (PRIA) kohaliku tegevusgrupi taotluse rahastada piirkonna arengustrateegia koostamist Leader programmi rakendamiseks nimetatud valdade territooriumil perioodiks 2008-2013.
Veel infot: Maamajanduse Infokeskus www.maainfo.ee/leader  
 
Ühtlasi kutsume MTÜ Põhja-Harju Koostöökoguga ühinema kõiki Rae-, Jõelähtme- ja Viimsi vallas tegutsevaid mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja ettevõtjaid (sealhulgas nii äriühinguid kui ka FIE-sid).
Liikmeks astumise avalduse, millele on lisatud vastava ettevõtlusvormi osanike koosoleku otsus ja registrikood ning kontaktandmed, palume saata MTÜ postiaadressil: Saha tee 13, Loo alevik Jõelähtme vald, 74 201 Harjumaa ning teatena ühele juhatuse liikmetest tema e-maili aadressil.
 
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu nimel juhatuse liikmed:
Arno Kannike kontakt: arno@tbc.ee , töötel. 6 310 500 
Tiit Eenmaa kontakt: tiit.eenmaa@rae.ee, töötel. 6 057 990

design by tiger.ee