Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Keskkond » Teavituskiri

Lugupeetud Jõelähtme valla elanikud ning ettevõtjad                                                                                 

                                                                                                                                              

Käesolevaga saadame Teile korraldatud jäätmevedu puudutavat infomaterjali, millega palume edasiste arusaamatuste vältimiseks põhjalikult tutvuda. Jõelähtme Vallavalitsuse poolt korraldatud avalikul konkursil jäätmeveo ainuõiguse andmiseks osutus kõige soodsama hinna pakkujaks Ragn-Sells AS. Sellest tulenevalt teostab perioodil 01.01.2009 – 31.12.2012 olmejäätmete vedu selles piirkonnas asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele üksnes Ragn-Sells AS. Teised vedajad kaotavad alates 31.12.2008 õiguse eelpoolmainitud piirkonnas olmejäätmeid koguda ja vedada ning kõik senised jäätmeveolepingud kaotavad kehtivuse. Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning lepingu sõlmimata jätmine jäätmevaldajat jäätmeveotasust ei vabasta. Vabastuse jäätmeveoga liitumisest saab anda üksnes kohalik omavalitsus jäätmevaldaja põhjendatud avalduse alusel, kui jäätmevaldaja käitleb oma jäätmeid ise.

 

Alates 01.01.2009 viime olmejäätmete konteinerite tühjendussagedused vastavusse kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjaga ning korraldame ümber vedude logistika. Klientidel, kes ei ole jäätmeveotingimuste täpsustamiseks Ragn-Sells-iga enne 01.01.2009 ühendust võtnud, alustatakse veograafikujärgseid tühjendusi miinimumpaketi alusel:

-       Eramajad – 80 l konteineri tühjendus  tiheasustusalal iga 28 päeva tagant ja hajaasustusalal iga 84 päeva tagant;

-       Korterühistud - 600 liitrise konteineri tühjendus iga 7 päeva tagant;

-       Ettevõtted - 80 liitrise konteineri tühjendus iga 28 päeva tagant;

-       Aiandusühistud - 600 liitrise konteineri tühjendus iga 14 päeva tagant (01.05-30.09) ja 28 päeva tagant (01.10-30.04).

 Palume tagada veopäeval juurdepääs, tuues jäätmemahuti jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale!

 

Käesoleva kirjaga kaasas on eeltäidetud lepingud ja veograafikud, mis sisaldavad kas meile teadaolevaid andmeid või siis miinimumpaketti. Kui kõik andmed Teile saadetud lepingus on õiged ja sobivad, siis palume lisada lepingusse veel Teie kontaktandmed ja isikukood, kui kasutate siis ka e-posti aadress ning üks eksemplar meile allkirjastatult tagastada aadressil Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn, 11415. Palume täita leping edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedes.

 

Palun võtke Ragn-Sells AS-iga ühendust, kui Teil esineb üks järgnevatest asjaoludest:

-       puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada/osta;

-       Teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodust;

-       Te soovite konteineri tühjendussagedust muuta tihedamaks;

-       Teil on vana tüüpi metallist 750l konteiner.

Omavalitsusega võtke palun ühendust, kui:

-       antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;

-       soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;

-       soovite käidelda oma jäätmeid ise.

 

Tekkinud küsimustega on Teil võimalus pöörduda meie poole ka kirjalikult e-posti (info@ragnsells.ee), faksi või tavaposti teel. Lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on võimalik edastada  meie koduleheküljel www.ragnsells.ee  

 

Iga järgneva aasta  uue jäätmeveo graafiku saamiseks paberkandjal, palume Teil ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 15 155. Veograafiku saatmine posti teel maksab 15.00 krooni. Ragn-Sells AS-i klientidel, kes edastavad oma e-posti aadressi, avaneb võimalus tellida arveid e-arvetena, ning saada automaatselt tasuta veograafikuid.

 

Arvete tasumise maksetähtaeg on 14 päeva. Tekkinud võlgnevuste korral saavad kliendid teatud aja möödudes kordusarve. Klientidel, kes jätavad ka kordusarve tasumata, peatatakse jäätmevedu ning teavitatakse sellest kohalikku omavalitsust, kellel on õigus jäätmekäitlusest kõrvalehoidjaid karistada rahatrahviga. Juhul, kui vedu on võlgnevuse tõttu olnud mõneks ajaks peatatud, tuleb kliendil jäätmeveo uuesti alustamiseks tasuda ka veo taasalustamise tasu. Õigeaegselt arveid tasudes väldite selliste rahaliste lisakohustuste tekkimist.

 

Lepinguid saab sõlmida ja jäätmemahuti suurust ning tühjendussagedust täpsustada  Ragn-Sells AS-i Tallinna  kontoris aadressil Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn, 11415 või:

 

01. detsember 2008.a.    15:00 – 20:00         Loo alevik, Loo Kultuurikeskus

02. detsember 2008.a.    15:00 – 20:00         Kaberneeme küla, Raamatukogu                                              

03. detsember 2008.a.    09:00 – 20:00         Jõelähtme küla, Vallamaja             

04. detsember 2008.a     15:00 – 20:00         Neeme küla, Rahvamaja              

08. detsember 2008.a.    15:00 – 20:00         Kostivere alevik, Mõis

09. detsember 2008.a.    15:00 – 20:00         Uusküla küla, Muuga sadama haldushoone I korrus

10. detsember 2008.a.    15:00 – 20:00         Loo alevik, Loo kultuurikeskus

 

Parimate koostöösoovidega ja keskkonnasõbralikult, Ragn-Sells AS  

Klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon 15155; Faks 6060411; e-mail info@ragnsells.ee

design by tiger.ee