Hea Iru külarahvas,

 

Tervitan teid hea uudisega!

Jõulukingitusena sain teate, et 2,13 ha suurune riigimaa, mis asub meie külaplatsi ja Klaokse elumajade vahel on riigi poolt üle antud Jõelähtme valla munitsipaalomandisse!

 

Teatises katastriandmete registreerimise kohta onöeldud:

 

Teatame, et maakatastris on registreeritud järgmised katastriüksused

 

24504:002:0578  Harju Maakond, Jõelähtme vald, Iru küla. Iru puhkeala, 22212 m2, Üldkasutatav maa 90%, Veekogude maa 10%

 

Registreerimise kuupäev: 28.10.2010

 

Soovijail on võimalus kogu eraldatud Iru puhkealaga tutvuda nii Internetis kui ka kohapeal!

 

Jõulutervituse e-kaardil on foto meie külast!

 

Arno

Iru külavanem

Külaplats